TÁMOGATOM, HOGY MAXIMUM 2 HÉTRE CSÖKKENJENEK A VÁRÓLISTÁK!

A magyar egészségügy mára ezer sebből vérzik. Probléma mértékét az mutatja a legjobban, hogy bizonyos vizsgálatokra több hónapot, akár fél évet is várni kell. Ez azt eredményezni, hogy vagy a gyógyulási folyamat elhúzódik vagy fizetős egészségügyben végeztetik el a betegek a vizsgálatokat, miközben tisztességesen fizetik a TB-t.

Ez tarthatatlan!

Ezért kezdeményezzük, hogy az állam mondja ki és garantálja azt, hogy egyetlen állampolgárának se kelljen 2 hétnél több időt várnia a szükséges vizsgálatainak elvégzésére.

Aláírom!

Hozzájárulok ahhoz, hogy az aláírásgyűjtő íven megadott személyes adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint a Magyar Szocialista Párt (1073, Budapest, Erzsébet körút 40-42., fsz. I-1.) kezelje, telefonon vagy levélben, lakcímem, elektronikus levélcímem vagy telefonszámom felhasználásával információcsere céljából kapcsolatot tartson mindaddig, amíg e hozzájárulásomat vissza nem vonom. A fenti postacímen, vagy az adatvédelem@mszp.hu email címen, vagy a 06 1-222-6797 telefonszámon kérhetem adataim változtatását vagy törlését. Ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolom, panaszt emelhetek személyes adataim kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhatok. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +361 391 1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu) Jelen adatgyűjtés nyilvántartási száma: NAIH 134964/2017