Segítek az aláírásgyűjtésben!

Jelentkezem aktivistának!

Ahhoz, hogy nyomást tudjunk gyakorolni a döntéshozókra természetesen rengeteg aláírást kell összegyűjtenünk! Ehhez a munkához kérjük segítségét!

Nincs olyan, hogy kis segítség!

Ha vállalja, hogy ívünket aláíratja rokonaival vagy ismerőseivel esetleg szomszédaival akkor kérjük, töltse ki az alábbi ívet:

Segítek!
Hozzájárulok ahhoz, hogy az aláírásgyűjtő íven megadott személyes adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint a Magyar Szocialista Párt (1073, Budapest, Erzsébet körút 40-42., fsz. I-1.) kezelje, telefonon vagy levélben, lakcímem, elektronikus levélcímem vagy telefonszámom felhasználásával információcsere céljából kapcsolatot tartson mindaddig, amíg e hozzájárulásomat vissza nem vonom. A fenti postacímen, vagy az adatvédelem@mszp.hu email címen, vagy a 06 1-222-6797 telefonszámon kérhetem adataim változtatását vagy törlését. Ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolom, panaszt emelhetek személyes adataim kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhatok. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +361 391 1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu) Jelen adatgyűjtés nyilvántartási száma: NAIH 134964/2017